Banner - GIVT - Podpořte nás běžným nákupem na internetu

Z NAŠICH STATISTIK ZA ROK 2018:

Pomoc obětem trestných činů byla poskytována 70 osobám (50 ženám a 20 mužům) prostřednictvím 340 kontaktů. V žebříčku nejčastěji řešených trestných činů se na 1. a 2. místě jednalo o ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování (shodně u 11 klientů) a zanedbání povinné výživy (u 9 klientů). Kromě poskytování právních informací jsme uživatele doprovázeli k jednáním na Policii ČR a k soudním jednáním v pozici důvěrníka, pomáhali jim sepisovat listiny a získat odškodnění – to vše za výrazné pomoci právničky z řad advokátů. Celkem 24 uživatelů patří mezi tzv. zvláště zranitelné oběti, kterým náleží zvláštní práva. Jedná se například o děti, seniory, hendikepované osoby, oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných činů, které zahrnovaly nátlak, násilí či pohrůžku násilím.

Intervenční centrum Mladá Boleslav poskytovalo pomoc 49 obětem domácího násilí prostřednictvím 280 kontaktů a intervencí, z toho 27 rodinám, v nichž žilo celkem 52 nezletilých dětí. Policie ČR v okrese Mladá Boleslav vykázala ze společného obydlí 7 osob, tedy o 2 méně než vloni. Po 6ti vykázáních jsme u nás poskytovali pomoc obětem.

Odborné sociální poradenství bylo poskytnuto 154 klientům, většina docházela opakovaně. Službu využívají nejčastěji lidé v mnohačetných krizích, je jim poskytováno nejčastěji dluhové a finanční poradenství, podpora v problematice bydlení, zaměstnání a pomoc při sepisování úředních podání.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, určenou pro zákonné zástupce ohrožených nezletilých dětí, využívalo 118 klientů ze 107 rodin prostřednictvím více než 800 kontaktů a intervencí. Služba se poskytuje ambulantně a v terénu - v rodinách či k doprovodům k vyřizování záležitostí např. na úřadech i k soudním jednáním a k sepisování potřebných listin.

Terénní programy, jejichž cílem je mobilizovat obyvatele sociálně vyloučených lokalit (například ubytoven) k aktivnějšímu přístupu k řešení problémů s podporou terénních pracovníků, čerpalo 109 osob prostřednictvím 219 kontaktů a intervencí.

Telefonickou krizovou pomoc využilo 252 osob zejména v situacích, jejichž řešení nesneslo odkladu.

Našim klientům, ale i dalším osobám - na doporučení obcí a poskytovatelů dalších sociálních služeb, jsme díky spolupráci s Potravinovou bankou Praha na nezbytnou dobu poskytovali materiální pomoc prostřednictvím potravin a hygienických potřeb.

Všechny námi poskytované služby jsou státem koncipovány jako vícezdrojové, zejména se počítá s jejich kofinancováním ze strany obcí. Z důvodu nezískání finanční podpory od statutárního města Mladá Boleslav naše sociální pracovnice poskytly 146 hodin odborných činností v režimu „dobrovolník“ - bez nároku na odměnu. Doufáme, že tato situace se již nikdy nebude muset opakovat.

Martina Brzobohatá, ředitelka LUMA MB, z.s.

 

kontakt

Mapa jak se k nám dostanete…

Poradna LUMA

Provozuje: LUMA MB, z. s.

Adresa: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav 
              (v suterénu budovy)

Telefon: +420 774 607 840

E-mail: luma@luma-mb.cz

FB: @PoradnaLumaMB

 

Podrobnější údaje včetně kontaktních míst naleznete zde.