Bezplatná odborná pomoc - banner
Banner - GIVT - Podpořte nás běžným nákupem na internetu

Nabízíme služby v těchto oblastech:

1. Sociální služby:

poradna luma

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Odborné sociální poradenství 

POSLÁNÍ SLUŽBY: poskytování odborné pomoci osobám z cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž jejich přístup k jiné odborné či právní pomoci je omezen.

 

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme bez objednání ST  15–17 hod
 • Pro předem objednané poskytujeme službu PO–PÁ  7:30–17 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953 A DÁLE ST 1921 hod na tel. 774 427 557; 774 607 840.
 • Nově se lze objednat i  prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s.
 • Pachatelům trestné činnosti je z bezpečnostních důvodů služba poskytována pouze po předchozím telefonickém objednání tel. 774 607 840 a za podmínky, že u nás již služby nečerpá osoba jím poškozená.

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese  Komunitní centrum, Mírová 1616, 295 01 Mnichovo Hradiště (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme ČT 12–16 hod, lze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost 
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.

 

TERÉNNÍ:

 • Služba je poskytována na území okresu Mladá Boleslav.

 • Službu poskytujeme PO–PÁ  7:30–17 hod  na tel. 774 427 557 a 774 607 840.

 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s. 
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.

 

Podpora rodiny

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

POSLÁNÍ SLUŽBY: poskytování účinné odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče (či jiní zákonní zástupci dítěte) nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž u těchto dětí existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

 

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme bez objednání ST  15–17 hod
 • Pro předem objednané poskytujeme službu PO–PÁ  7:30–17 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s.

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese  Komunitní centrum, Mírová 1616, 295 01 Mnichovo Hradiště (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • službu poskytujeme ve ČT 12–16 hod, lze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s.

 

TERÉNNÍ:

 • Službu poskytujeme na území okresu Mladá Boleslav
 • Službu poskytujeme na objednání PO–PÁ  7:30–17 hod 
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s.
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.  

Terénní program LUMA

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Terénní programy

POSLÁNÍ SLUŽBY:  vyhledávat, aktivizovat a podporovat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách při řešení jejich nepříznivé sociální situace.


TERÉNNÍ:  

 • Službu poskytujeme na území okresu Mladá Boleslav
 • Pracovníci dochází či dojíždí do jednotlivých lokalit bez nutnosti objednání, službu je však možné i objednat na konkrétní den a čas.
 • Službu poskytujeme PO–PÁ  7:30–17 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel.  774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953. 
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s. 
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době. 

2. Pomoc obětem trestných činů:

Služba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR

 

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme bez objednání ST 15–17 hod a telefonicky 19–21  hod
 • Pro předem objednané klienty poskytujeme konzultace PO–PÁ  7:30–17 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod, ST 9–21 hod) na tel.  774 427 557, 774 607 840.

 

 

TERÉNNÍ:

 • Služba je poskytována na území okresu Mladá Boleslav, Mělník a Semily.

 

VÝJEZDY ZA KLIENTY A DOPROVOD NA KONTAKTNÍ MÍSTA:

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese Komunitní centrum, Mírová 1616, 295 01 Mnichovo Hradiště (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme  ČT 12–16 hod, lze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557, 774 607 840.

 

VÝJEZDY ZA KLIENTY OKRESE MLADÁ BOLESLAV, MĚLNÍK A SEMILY: 

 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557, 774 607 840.
 • Telefonicky lze sjednat výjezd na jakékoli místo v okresech Mladá Boleslav, Mělník a Semily (bydliště uživatele, konzultační místnost u spolupracujících poskytovatelů sociálních a veřejných služeb, vhodné veřejné místo jako např. kavárna, a dále místo doprovodu). Upozorňujeme, že z důvodu efektivity a omezené kapacity služby kombinujeme přímou osobní komunikaci s komunikací elektronickou a telefonickou (pokud je to vhodné a možné).

 

TELEFONICKY:

 • Na čísle 774 427 557, 774 607 840
 • Služba je poskytována PO–PÁ  7:30–17 hod, ST 19–21 hod
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.

E-MAILEM:

 • Na adresu luma@luma-mb.cz
 • Zpravidla odepisujeme tentýž den, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

MESSENGEREM:

 

3. POTRAVINOVÁ A Materiální pomoc:

Je určena pro naše klienty v nouzi. Jedná se zejména o trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, úklidové prostředky, výbavu pro miminka, potřeby pro předškoláky a mladší školáky. V případě, že máte zájem darovat materiální pomoc, kontaktujte nás prosím na telefonu 774 607 840 nebo e-mailu luma@luma-mb.cz.

kontakt

Mapa jak se k nám dostanete…

Poradna LUMA

Provozuje: LUMA MB, z. s.

Adresa: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav 
              (v suterénu budovy)

Telefon: +420 774 607 840

E-mail: luma@luma-mb.cz

FB: @PoradnaLumaMB

 

Podrobnější údaje včetně kontaktních míst naleznete zde.