Bezplatná odborná pomoc - banner
Banner - GIVT - Podpořte nás běžným nákupem na internetu

Nabízíme služby v těchto oblastech:

1. Sociální služby:

Intervenční centrum MLADÁ BOLESLAV

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Intervenční centra

POSLÁNÍ SLUŽBY: poskytování účinné odborné pomoci osobám ohroženým násilným chováním ze strany osoby žijící s nimi ve společném obydlí, které se vlivem domácího násilí dostaly do nepříznivé sociální situace, již nejsou schopny samy řešit.

 

AMBULANTNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )

 • Službu poskytujeme bez objednání ST  15–17 hod 

 • Pro předem objednané poskytujeme službu PO–PÁ  8–18 hod 

 • V případě nutnosti – následně po vykázání – též poskytujeme službu SO  9–12 hod

 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  8–18 hod) na tel. 774 607 840

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese Volnočasové centrum, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )

 • Službu poskytujeme ČT 12–16 hod, lze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost 

 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9–15 hod) na tel. 777 107 950

 

TERÉNNÍ:

 • Službu poskytujeme na území okresu Mladá Boleslav.

VÝJEZDY ZA KLIENTY A DOPROVOD:

 • Do místa bydliště či na místo, kde se ohrožená osoba právě nachází, a dále na místa doprovodu.

 • Službu poskytujeme PO–PÁ  8–17 hod, v nutných případech SO  9–12 hod

 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  8–17 hod) na tel. 774 607 840

TELEFONICKY:

 • Na telefonu  774 607 840

 • Službu poskytujeme PO–PÁ  9–16 hod, v nutných případech v  SO  9–12 hod

 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.            

EMAILEM:

 • Na adresu luma@luma-mb.cz.

 • Zpravidla odepisujeme tentýž den, nejdéle však do 3 pracovních dnů.    

poradna luma

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Odborné sociální poradenství 

POSLÁNÍ SLUŽBY: poskytování odborné pomoci osobám z cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž jejich přístup k jiné odborné či právní pomoci je omezen.

 

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )
 • Službu poskytujeme bez objednání ST  15–17 hod
 • Pro předem objednané poskytujeme službu PO–ČT  9–17 hod a PÁ  9–15 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9–15 hod) na tel. 777 107 953, 777 107 950
 • Pachatelům trestné činnosti je z bezpečnostních důvodů služba poskytována pouze po předchozím telefonickém objednání tel. 774 607 840 a za podmínky, že u nás již služby nečerpá osoba jím poškozená.

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese  Volnočasové centrum, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )
 • Službu poskytujeme ČT 12–16 hod, lze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost 
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9–15 hod) na tel. 777 107 950

 

Podpora rodiny

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

POSLÁNÍ SLUŽBY: poskytování účinné odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče (či jiní zákonní zástupci dítěte) nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž u těchto dětí existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

 

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )
 • Službu poskytujeme bez objednání ST  15–17 hod
 • Pro předem objednané poskytujeme službu PO–ČT  9–16 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ na tel. 777 107 950, 777 107 953, 774 607 840

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese  Volnočasové centrum, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )
 • službu poskytujeme ve ČT 12–16 hod, lze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost 
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9–15 hod) na tel. 777 107 950

 

TERÉNNÍ:

 • Službu poskytujeme na území okresu Mladá Boleslav
 • Službu poskytujeme na objednání PO–PÁ  8–18 hod 
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 9–16 hod) na tel. 777 107 950, 777 107 953, 774 607 840
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.  

krizová linka LUMA

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Telefonická krizová pomoc

POSLÁNÍ SLUŽBY:  poskytování odborné pomoci ve formě praktických rad, právních informací a organizační a morální podpory k vlastním rozhodování osobám z cílové skupiny, které se nachází v obtížné nepříznivé životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.


TERÉNNÍ:

 • Službu poskytujeme na území okresu Mladá Boleslav
 • služba je poskytována zavoláním na tel. č. 774 607 840 v době PO–PÁ  15–17 hod
 • volajícímu je účtováno běžné hovorné do sítě Vodafone.

Terénní program LUMA

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Terénní programy

POSLÁNÍ SLUŽBY:  vyhledávat, aktivizovat a podporovat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách při řešení jejich nepříznivé sociální situace.


TERÉNNÍ:  

 • Službu poskytujeme na území okresu Mladá Boleslav
 • Pracovníci dochází či dojíždí do jednotlivých lokalit bez nutnosti objednání, službu je však možné i objednat na konkrétní den a čas.
 • Službu poskytujeme PO–PÁ  8–18 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9–16 hod) na tel.  777 107 951, 777 107 950, 774 607 840 
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době. 

2. Pomoc obětem trestných činů:

Služba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR

 

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )
 • Službu poskytujeme bez objednání ST 15–17 hod
 • Pro předem objednané klienty poskytujeme konzultace PO–PÁ  9–18 hod, SO  9–12 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ na tel.  774 607 840, 777 107 950 

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese Volnočasové centrum, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )
 • Službu poskytujeme  ČT 12–16 hod, l ze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost 
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9–15 hod) na tel. 777 107 950

TURNOV:

 • V kontaktním místě na adrese  Žižkova 2031, Turnov, v přízemí Penzionu pro důchodce. Přístup je bezbariérový, místnost hned za vstupními dveřmi vpravo. ( mapa a jak se k nám dostanete  zde )
 • Službu poskytujeme pouze po předchozím objednání
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ na tel. 774 697 840, 777 107 950

 

TERÉNNÍ:

 • Službu poskytujeme na území okresů Mladá Boleslav, Mělník, Semily
 • Doprovod, schůzka v domácnosti klienta či na jiném místě v době PO–PÁ  9–18 hod
 • ☎ OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ na tel. 774 607 840, 777 107 950 

3. POTRAVINOVÁ A Materiální pomoc:

Je určena pro naše klienty v nouzi. Jedná se zejména o trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, úklidové prostředky, výbavu pro miminka, potřeby pro předškoláky a mladší školáky. V případě, že máte zájem darovat materiální pomoc, kontaktujte nás prosím na telefonu 774 607 840 nebo e-mailu luma@luma-mb.cz.

kontakt

Mapa jak se k nám dostanete…

Poradna LUMA

Provozuje: LUMA MB, z. s.

Adresa: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav 
              (v suterénu budovy)

Telefon: +420 774 607 840

E-mail: luma@luma-mb.cz

FB: @PoradnaLumaMB

 

Podrobnější údaje včetně kontaktních míst naleznete zde.