Banner - GIVT - Podpořte nás běžným nákupem na internetu

Informujeme o povinné docházce do školky od září 2017

Pondělí, 14. Srpen, 2017 - 09:52

Rovný přístup dětí ke vzdělávání podporujeme již šestým rokem. Také letos vyhledávají terénní sociální pracovníci rodiny s předškoláky z takzvaně sociokulturně znevýhodněného prostředí z celého okresu Mladá Boleslav. V projektu došlo letos ke změnám v souvislosti s novou legislativou. Od září 2017 totiž bude poslední rok mateřské školy poprvé povinný. 

Tuto informaci šíří terénní sociální pracovníci při své práci po celém okrese. Pokud se setkají s rodinou s předškolákem, který do školky nyní nechodí, snaží se rodiče přesvědčit, aby dítě do školky dali ještě v tomto školním roce, i když zatím ještě toto povinné není. Ať již má dítě odklad nebo je předškolákem z důvodu dosažení věku 5 let do konce srpna 2016, pro naprostou většinu dětí je předškolní vzdělávání žádoucí. Děti s odkladem školní docházky mají školku od školského poradenského zařízení přímo doporučenou, ale i tak se najdou rodiče, kteří toto nerespektují a dítě nechávají doma. A co hůře, příliš se dítěti doma nevěnují. Smysluplné je proto docházet do školky třeba i od ledna 2017, neboť pro dítě je přínosný každý měsíc v mateřské škole. 
Sociální pracovníci se proto snaží dostat do školky ještě v tomto školním roce všechny předškoláky z dané cílové skupiny. Rodinám je poskytována komplexní podpora, která v případě finanční tísně zahrnuje i bezplatnou potravinovou pomoc. Již tradičně spolupracujeme s obcemi, orgány sociálně právní ochrany dětí, pediatry, školskými poradenskými zařízeními a školami. Pokud by z vážných důvodů docházka do školky letos možná nebyla, mohou rodiče opět využít program „10 minut denně pro vaše dítě“, v němž se učí zábavnou formou připravovat své dítě na nástup do školy doma. Většinu překážek k předškolnímu vzdělávání dětí ve školce však lze při dobré vůli zákonných zástupců vyřešit. Další informace o projektu lze získat na tel. 774 607 840.

 

Tento projekt je realizován s přispěním Středočeského kraje a Statutárního města Mladá Boleslav.

 

Martina Brzobohatá

Dne 10. 10. 2016

 

 

 

 

 

kontakt

Mapa jak se k nám dostanete…

Poradna LUMA

Provozuje: LUMA MB, z. s.

Adresa: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav 
              (v suterénu budovy)

Telefon: +420 774 607 840

E-mail: luma@luma-mb.cz

FB: @PoradnaLumaMB

 

Podrobnější údaje včetně kontaktních míst naleznete zde.