Materiální pomoc

ZlutaMaterialniPomoc

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC

Je určena pro naše klienty v nouzi. Jedná se zejména o trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, úklidové prostředky, výbavu pro miminka, potřeby pro předškoláky a mladší školáky. 

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

V roce 2021 se LUMA MB, z. s. prostřednictvím Potravinové banky Praha zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

Poskytování této služby bylo finančně podpořeno též Nadačním fondem ŠKODA AUTO, díky němuž jsme zakoupili mrazák a chladničku, což nám umožnilo rozšířit sortiment o mražené a chlazené potraviny. Dále  tato služba byla kofinancována obcemi Kosořice a Žerčice a společností HOLLEN CZ s.r.o.

FORMA POMOCI:

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí jsou rozšířené o sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků a domácích potřeb.

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická podpora).

Sociální pracovníci předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci v okresech Mladá Boleslav, Mělník a Semily. 

Plakát projektu ke stažení zde.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O SLUŽBĚ POSKYTNEME NA POŽÁDÁNÍ.