Příběhy klientů

rodina

Seniorka uzavřela těžkou životní kapitolu

Paní K. nás požádala o pomoc se sepisem žaloby na rozvod. S manželem prožila několik desítek let, přičemž po většinu času ji manžel fyzicky a psychicky týral. Klientka v seniorském věku se rozhodla začít nový život. Našla si vlastní bydlení, přivýdělek ke starobnímu důchodu a od manžela se odstěhovala. Klientka nechtěla domácí násilí nijak řešit, pouze chtěla tuto životní kapitolu uzavřít rozvodem. Poskytli jsme jí pomoc

Číst více »
bydlení

Děti poprvé v životě žijí v bytě

Samoživitelka s několika dětmi paní S. byla v době, kdy nás požádala o pomoc, psychicky a finančně vyčerpaná. S dětmi bydlela vždy pouze na ubytovnách. Otec rodinu opustil. O děti nejevil zájem ani řádně neplatil výživné. Navíc se pokoušel podvodem získat přídavky na děti ze zahraničí pro vlastní potřebu. Paní S. neměla nikoho blízkého, kdo by jí mohl pomoci. Na péči o děti a vyřizování běžných

Číst více »
drogy

Tyran skončil ve vězení

Manželům N. jsme pomáhali již před lety. Jejich syn, psychicky nemocný uživatel drog, se na nich dopouštěl domácího násilí. Případ tehdy skončil soudním vykázáním syna z domácnosti a svěřením jeho malého syna do pěstounské péče našich klientů. Návrhu na zákaz styku otce se synem však soud nevyhověl. Po nějaké době začal syn své rodiče a syna opět obtěžovat. Nejprve se nevybíravě a pod vlivem drog domáhal

Číst více »
děti

Péče o děti – Kde není vůle, není cesta

Paní H. nás požádala o pomoc na doporučení OSPOD. Klientka dlouhodobě nezvládala péči o nezletilé děti, a to ve všech oblastech. Děti neměly např. zajištěnou řádnou lékařskou péči, stravu, oblečení, ve škole měly mnoho neomluvených hodin. Otec dětí si odpykával trest odnětí svobody. S klientkou byla velice obtížná až nemožná spolupráce. Opakovaně souhlasila s plánem na řešení nejpotřebnějších záležitostí, ale většinu úkolů nikdy nesplnila ani s nejvyšší

Číst více »
rodina

Babička získala díky svěření do péče opuštěnou vnučku

Paní T. nás požádala o pomoc se sepsáním listiny k soudu. Chtěla získat do péče miminko, vlastní vnučku. Klientka nám vyprávěla, že matka dítěte se v době těhotenství poškozovala s cílem vyvolat potrat. Po předčasném porodu těžce postiženou dcerku opustila. Ani otec o dceru zájem nejevil. Babička s manželem, byť již vyššího věku a ne v nejlepší zdravotní kondici, se rozhodli o vnučku postarat. Rozhodně nechtěli

Číst více »
děti

Otec chtěl dostat manželku do vězení, aby získal do péče dceru

Paní Jana se rozhodla, že s dcerou, které v té době byl zhruba jeden rok, odejde od svého manžela, pana Jaroslava, který se na ní dopouštěl psychického násilí. (Naši klientku budeme níže uvádět též jako „matku“ a jejího manžela též jako „otce“). Otec následovně opakovaně podával a stahoval žádosti o svěření dcery jeho do péče a zároveň se začal matce za její odchod od něj rafinovaně mstít.

Číst více »