Péče o děti – Kde není vůle, není cesta

Paní H. nás požádala o pomoc na doporučení OSPOD. Klientka dlouhodobě nezvládala péči o nezletilé děti, a to ve všech oblastech. Děti neměly např. zajištěnou řádnou lékařskou péči, stravu, oblečení, ve škole měly mnoho neomluvených hodin. Otec dětí si odpykával trest odnětí svobody. S klientkou byla velice obtížná až nemožná spolupráce. Opakovaně souhlasila s plánem na řešení nejpotřebnějších záležitostí, ale většinu úkolů nikdy nesplnila ani s nejvyšší možnou podporou. Z důvodu přetrvávajícího ohrožení dětí jsme podávali opakované podněty na OSPOD, který svolal případovou konferenci. Klientka se na ni bez omluvy nedostavila. Poskytování služeb, které kromě výjimek nikam nevedlo, jsme se rozhodli ukončit.

K aktivizaci klientky jsme učinili maximum. Pokud není na straně klienta vůle ke změně, situaci nelze prostřednictvím sociální služby vyřešit.

Děti se zřejmě ocitnou v náhradní péči.

Sdílejte tento článek

Další články