Tyran skončil ve vězení

Manželům N. jsme pomáhali již před lety. Jejich syn, psychicky nemocný uživatel drog, se na nich dopouštěl domácího násilí. Případ tehdy skončil soudním vykázáním syna z domácnosti a svěřením jeho malého syna do pěstounské péče našich klientů. Návrhu na zákaz styku otce se synem však soud nevyhověl. Po nějaké době začal syn své rodiče a syna opět obtěžovat. Nejprve se nevybíravě a pod vlivem drog domáhal styku se synem. Když neuspěl, bušil na okna bytu, házel do oken různé předměty, dožadoval se peněz a jídla, sprostě nadával, pokoušel se násilně vniknout do bytu. Toto vše se dělo před zraky jeho nezletilého syna.

Četnost incidentů se stupňovala až k několika za den. Agresivita syna stoupala. Nezletilý chlapec vše velice těžce nesl. Manželé N. senějakou dobu pokoušeli situaci zvládnout vlastními silami třeba tak, že synovi občas dali peníze nebo jídlo. Toto jej však povzbudilo k dalším útokům. Poté, co se na nás manželé N. obrátili se žádostí o pomoc, s naší podporou podali na syna trestní oznámení. Telefonicky žádali o pomoc na lince 158 při každém dalším incidentu. Hlídka Policie ČR však vždy přijela těsně poté, co syn z místa utekl.

Celkový zdravotní stav nezletilého chlapce se zhoršoval. Manželé N. proto ztráceli naději, že je věc řešitelná. Klientům jsme poskytovali dlouhodobou intenzivní podporu včetně komunikace s dalšími institucemi, doprovodů na PČR, se sepisem návrhů na zákaz styku syna s rodiči a jeho synem na soud a na státní zastupitelství. Až po našich důrazných intervencích byl syn konečně zadržen, ponechán ve vazbě a následně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Vnukovi byla zajištěna intenzivní odborná psychologická pomoc. Rodina si opět oddychla. Plánujeme další kroky k ochraně klientů a zejména nezletilého dítěte, aby rodina byla v bezpečí i po propuštění syna z vězení. Intenzivní odbornou pomoc jsme rodině poskytovali v řádech měsíců. K vyřešení komplikované a závažné situace bylo nutné poskytnout několik set kontaktů, konzultací a intervencí.

Sdílejte tento článek

Další články