Otec chtěl dostat manželku do vězení, aby získal do péče dceru

Paní Jana se rozhodla, že s dcerou, které v té době byl zhruba jeden rok, odejde od svého manžela, pana Jaroslava, který se na ní dopouštěl psychického násilí.  (Naši klientku budeme níže uvádět též jako „matku“ a jejího manžela též jako „otce“). Otec následovně opakovaně podával a stahoval žádosti o svěření dcery jeho do péče a zároveň se začal matce za její odchod od něj rafinovaně mstít. 

Jednoho dne si otec vyzvedl od matky dcerku s tím, že ji večer přiveze. Dcerku však večer bez vysvětlení nepřivezl, telefon měl vypnutý, matka se s ním tedy neměla jak spojit. Pro paní Janu začalo skutečné peklo. Otec se jí ozval až po dvou dnech s tím, že s dcerou odjel na návštěvu za známými do zahraničí, poté se znovu odmlčel a při dalším spojení matce  oznámil, že jsou s dcerou u jiných známých v dalším, vzdálenějším státě. Matce se za pomoci několika institucí podařilo dosáhnout návratu dcery až po více než měsíci. Dcera byla v zuboženém psychickém stavu, byla jí diagnostikována posttraumatická stresová porucha a na doporučení psychiatrických odborníků matka otci v tomto období kontakt s dcerou neumožňovala. Otec se kontaktů s dcerou začal domáhat soudně. Po nějaké době soud rozhodl, že se otec může s dcerou stýkat prostřednictvím tzv. asistovaného kontaktu, tedy na neutrální půdě a za přítomnosti odborníků. Otec, který před soudem tvrdil, že o kontakty s dcerou velice stojí, však možnosti setkat se s dcerou v dalších několika letech ani jednou nevyužil. Paní Jana se s dcerou na všechny asistované kontakty vždy řádně dostavovala, otec však nepřijel ani jednou, přičemž se ani jednou neomluvil. Pro matku bylo velice náročné muset opakovaně „připravovat dceru na styk s otcem“ a následně dceři vysvětlovat, proč otec opět nepřijel. Situace mezi manželi byla čím dál vypjatější, matka se snažila s otcem ve všem podstatném dohodnout, ale otec se domlouvat na ničem nechtěl. Prakticky začal s matkou o dceru soudně bojovat, usiloval o svěření dcery do jeho péče. 

Otec se začal mstít i příbuzným paní Jany. Opakovaně najímal další osoby, které například rozřezávaly pneumatiky jejich auta a sprejovali na něj vulgární výrazy. Zároveň otec podával řadu nesmyslných trestních oznámení nejen na matku, ale i na její blízké i lidi ze širšího okolí, např. na lékaře dcery či poštovní doručovatelku. V místě bydliště matky někdo na zakázku otce vhazoval do poštovních schránek a vylepoval pomlouvačné letáky s erotickým obsahem a nabídkami erotických služeb, které dle obsahu letáků měla nabízet matka. Mnoha lidem, včetně spolupracovníků z matčina pracoviště, byly doručeny pomlouvačné emaily se lživým obsahem, že matka je prostitutka vykonávající práci ve svém bytě za přítomnosti dcery, která by jí proto měla být odebrána z péče. 

Otec soudu navrhoval, aby mu dcera byla svěřena do péče, jelikož je výborně finančně zajištěný, a může si tak dovolit zaplatit dceři chůvu, ty nejlepší školy apod. Otec si také najal několik soudní znalců, aby mu sepsali odborné posudky dokazující, že matka není schopná se o dceru starat, přičemž nikdo z těchto znalců matku nikdy osobně neviděl. Matka se přitom o dceru vždy starala přímo příkladně.

Případ po několika letech vyvrcholil tím, že otec nařkl matku z přípravy nájemné  vraždy jeho osoby, věcí se tedy začala zabývat Policie ČR. Následně vyšlo najevo, že celou situaci vykonstruoval otec za pomoci pana X, který pro něj pracoval již dříve. Pan X se u soudu ke všemu přiznal, vypověděl též, že se otcem nechal najímat, aby roznášel letáčky a rozesílal emaily s pomluvami. Otec po něm také chtěl, aby vhodil do zahrady rodičů matky otrávené maso s cílem zabít jejich psa, tento úkol pan X nesplnil. Otec jednal s cílem dosáhnout odsouzení jeho manželky a získání dcery do jeho péče.Pan Jaroslav byl za spáchání trestného činu pomluvy a křivého obvinění podmínečně odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky se zkušební dobou v délce pěti let. Zároveň byl otec odsouzen k povinnosti uhradit paní Janě 300 tis. Kč jako náhradu za nemajetkovou újmu. 

Teprve po skončení tohoto soudního řízení přestal otec matku obtěžovat. Nedávno soud konečně rozhodl o svěření dcery do péče matky, takže paní Jana se mnoha letech bude moci s manželem rozvést.

Této klientce jsme poskytovali pomoc a podporu po dobu několika let. Jednalo se o stovky hodin konzultací, práce s listinami, psychické podpory a pomoci v jednání s různými institucemi. Vzhledem ke komplikovanosti a obtížnosti případu jsme opakovaně využívali konzultací s námi spolupracující právničkou z řad advokátů. Paní Jana nám opakovaně srdečně poděkovala a sdělila nám, že si neumí představit, jak by bez naší intenzivní a komplexní pomoci toto vše zvládla ustát. Dcera se má v péči matky výborně a díky přístupu matky ani po tomto všem na svého otce nezanevřela přesto, že otec s dcerou dlouhodobě nekomunikuje.

Sdílejte tento článek

Další články