Město Mnichovo Hradiště nám v roce 2017 na poskytování služeb přispělo částkou ve výši 30.000,- Kč

V Mnichově Hradišti máme díky vstřícnosti města základnu zdarma, takže občané Mnichova Hradiště nemusí dojíždět do Mladé Boleslavi, kde máme sídlo a provozovnu. Klienti mohli po celý rok 2017 docházet jednou týdně do Volnočasového centra v MH. Poskytovány zde byly tři druhy sociálních služeb, dále pomoc obětem trestných činů a materiální pomoc. Celoročně jsme v MH poskytovali i terénní služby. Díky vstřícnosti města MH budou služby ve výše uvedené podobě poskytovány i v roce 2018. V některých službách došlo oproti loňskému roku ke snížení počtu klientů. Dostává se k nám totiž stále více jednotlivců a rodin, jejichž situace je komplikovaná,  závažná a krizová ve více oblastech. Účinná pomoc vyžaduje více času na práci s listinami, právní konzultace a spolupráci s dalšími subjekty. Kapacitu našich služeb je žádoucí navýšit, k čemuž však dotace od státu nestačí. Vítáme tedy podporu ze strany dalších právnických i fyzických osob.

12. 12. 2017