Banner - GIVT - Podpořte nás běžným nákupem na internetu

Oběti trestných činů mohou čerpat bezplatnou odbornou pomoc

Sobota, 5. Srpen, 2017 - 15:56

Služba poskytovaná spolkem Jekhetani Luma – Společný Svět z Mladé Boleslavi byla rozšířena na okresy Semily a Mělník. V loňském roce ji využívalo přes 50 obětí. Obětem a jejich blízkým se v důsledku trestného činu často změnil život od základu.

Služba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti pomáhá zorientovat se v situaci a projít tímto náročným obdobím. Je určena obětem jakýchkoli trestných činů, které neznají nebo dostatečně neznají svá práva dle zákona o obětech trestných činů anebo práva poškozeného podle trestního řádu, nemají dostatečné informace o průběhu trestního řízení, o postavení poškozeného anebo svědka, a zároveň tato práva chtějí znát anebo potřebují podporu k tomu, aby svých práv mohly využít. Obětem mladším 16 let je služba je poskytována zákonnému zástupci. Mnozí lidé potřebují získat či posílit pocit, že jejich případ a situace někoho skutečně zajímá a že může získat účinnou odbornou a komplexní pomoc. Část obětí potřebuje získat pomoc v oblasti materiálního zabezpečení, neboť se v důsledku trestného činu dostala do tíživé finanční situace, a také informace o dalších návazných dostupných službách, vhodných k řešení jejich situace, neboť se v oblasti neorientují. Klientům je poskytována podpora k naplňování výše uvedených práv formou osobních, telefonických a písemných konzultací, prostřednictvím kterých jim jsou poskytovány právní informace, pomoc se sepisováním písemných podání (např. žádost o přijetí opatření k zabránění přímého kontaktu s pachatelem u zvlášť zranitelných obětí při prováděných úkonech, žádost na ochranu při výslechu či podání vysvětlení, žádost o zastupování zmocněncem bezplatně či za sníženou odměnu, žádost o nahlédnutí do spisu a nezbytná psychická podpora. Dále je poskytován doprovod k osobním jednáním na Policii ČR, u soudu, příp. u dalších institucí, přičemž při jednáních na Policii ČR a u soudu jsou pracovníci služby v pozici důvěrníka. Uživatelům ve finanční tísni je poskytována (jednorázově či opakovaně) materiální pomoc ve formě trvanlivých potravin a drogistického zboží a pomoc při zprostředkování dalších návazných služeb (např. psychoterapie). Klienti mohou konzultovat problém telefonicky či písemně v mezidobí mezi osobními schůzkami s poradenským pracovníkem. Služba byla v roce 2016, za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti a statutárního města Mladá Boleslav, poskytována více než 50 obětem.
 

Kontakty pro další informace o službě a objednání konzultace: tel. 774 607 840, 777 107 950, e-mail: luma@luma-mb.cz.


Mgr. Martina Brzobohatá, vedoucí služby

V Mladé Boleslavi dne 7. 1. 2017

 

 

 

 

 

kontakt

Mapa jak se k nám dostanete…

Poradna LUMA

Provozuje: LUMA MB, z. s.

Adresa: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav 
              (v suterénu budovy)

Telefon: +420 774 607 840

E-mail: luma@luma-mb.cz

FB: @PoradnaLumaMB

 

Podrobnější údaje včetně kontaktních míst naleznete zde.