Poskytujeme pomoc
rodinám s ohroženými dětmi,
obětem domácího násilí a trestných činů,
osobám ve finanční tísni …
Naše služby jsou
Bezplatné, odborné, diskrétní
a mohou být poskytnuty anonymně.
Lidem v nouzi poskytujeme
zdarma potravinovou pomoc
Nabízíme
bezplatné právní poradenství,
sepisování návrhů, žalob a odvolání,
doprovod k úředním jednáním …
Pravidelně organizujeme
Národní potravinovou sbírku
v mladé boleslavi

Nabízíme BEZPLATNOU ODBORNOU POMOC v těchto oblastech:

PORADNA LUMA

Druh sociální služby:
Odborné sociální poradenství

PODPORA RODINY

Druh sociální služby:
Sociálně aktiviz. služby pro rodiny s dětmi

POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Služba akreditovaná Ministerstv. spravedlnosti ČR

TERÉNNÍ PROGRAM
LUMA

Druh sociální služby: Terénní programy

AKTUALITY a PŘÍBĚHY KLIENTŮ