Náš projekt na pomoc sociálně vyloučeným osobám byl opět úspěšný. Podpořeno bylo 1315 dospělých a 244 dětí.

Cílem projektu „Komplexní pomoc sociálně vyloučeným osobám na Mladoboleslavsku se zaměřením na ohrožené děti“, podpořeného již podruhé Nadačním fondem Škoda Auto, byla podpora řešení potřeb lidí se sníženým přístupem ke standardním veřejným službám z oblasti školství, zdravotnictví, právní pomoci, bydlení, zaměstnání a sociálních systémů, z důvodu jednoho nebo častěji více druhů sociálních a zdravotních hendikepů. Projekt byl primárně zaměřen na ohrožené děti, na zvyšování rodičovských kompetencí jejich zákonných zástupců, ale i na další rodiny a jednotlivce v krizi. Pomoc byla poskytována prostřednictvím komplexu bezplatných odborných služeb a materiální pomoci. Lidem ve finanční tísni byla poskytována materiální pomoc (potraviny, hygienické a úklidové prostředky, ošacení, potřeby pro děti a domácnost). Část daru byla použita na povinné kofinancování nákupu služebního auta pro výjezdy do terénu za rodinami s ohroženými dětmi. Projekt byl realizován v období od 5. 5. 2022 do 4. 5. 2023. Celkem bylo prostřednictvím odborných služeb podpořeno 1559 uživatelů, z toho 244 nezletilých dětí. V plánu přitom bylo podpořit minimálně 600 osob za celou dobu projektu.

Sdílejte tento článek

Další články