OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ MOHOU ČERPAT BEZPLATNOU ODBORNOU POMOC

VĚDĚLI JSTE, ŽE NYNÍ MŮŽETE NAŠÍ ORGANIZACI

POMOCI OBYČEJNÝM NÁKUPEM NA INTERNETU?

OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ MOHOU ČERPAT BEZPLATNOU ODBORNOU POMOC

Sobota, 5. Srpen, 2017 – 15:56

Služba poskytovaná spolkem Jekhetani Luma – Společný Svět z Mladé Boleslavi byla rozšířena na okresy Semily a Mělník. V loňském roce ji využívalo přes 50 obětí. Obětem a jejich blízkým se v důsledku trestného činu často změnil život od základu.

Služba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti pomáhá zorientovat se v situaci a projít tímto náročným obdobím. Je určena obětem jakýchkoli trestných činů, které neznají nebo dostatečně neznají svá práva dle zákona o obětech trestných činů anebo práva poškozeného podle trestního řádu, nemají dostatečné informace o průběhu trestního řízení, o postavení poškozeného anebo svědka, a zároveň tato práva chtějí znát anebo potřebují podporu k tomu, aby svých práv mohly využít. Obětem mladším 16 let je služba je poskytována zákonnému zástupci. Mnozí lidé potřebují získat či posílit pocit, že jejich případ a situace někoho skutečně zajímá a že může získat účinnou odbornou a komplexní pomoc. Část obětí potřebuje získat pomoc v oblasti materiálního zabezpečení, neboť se v důsledku trestného činu dostala do tíživé finanční situace, a také informace o dalších návazných dostupných službách, vhodných k řešení jejich situace, neboť se v oblasti neorientují. Klientům je poskytována podpora k naplňování výše uvedených práv formou osobních, telefonických a písemných konzultací, prostřednictvím kterých jim jsou poskytovány právní informace, pomoc se sepisováním písemných podání (např. žádost o přijetí opatření k zabránění přímého kontaktu s pachatelem u zvlášť zranitelných obětí při prováděných úkonech, žádost na ochranu při výslechu či podání vysvětlení, žádost o zastupování zmocněncem bezplatně či za sníženou odměnu, žádost o nahlédnutí do spisu a nezbytná psychická podpora. Dále je poskytován doprovod k osobním jednáním na Policii ČR, u soudu, příp. u dalších institucí, přičemž při jednáních na Policii ČR a u soudu jsou pracovníci služby v pozici důvěrníka. Uživatelům ve finanční tísni je poskytována (jednorázově či opakovaně) materiální pomoc ve formě trvanlivých potravin a drogistického zboží a pomoc při zprostředkování dalších návazných služeb (např. psychoterapie). Klienti mohou konzultovat problém telefonicky či písemně v mezidobí mezi osobními schůzkami s poradenským pracovníkem. Služba byla v roce 2016, za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti a statutárního města Mladá Boleslav, poskytována více než 50 obětem.
 

Kontakty pro další informace o službě a objednání konzultace: tel. 774 607 840, 777 107 950, e-mail: luma@luma-mb.cz.


Mgr. Martina Brzobohatá, vedoucí služby

Sdílejte tento článek

Další články