ZÁJEM OBČANŮ O SLUŽBY LUMA MB V MNICHOVĚ HRADIŠTI BYL VLONI 4X VYŠŠÍ NEŽ V ROCE 2017

VĚDĚLI JSTE, ŽE NYNÍ MŮŽETE NAŠÍ ORGANIZACI

POMOCI OBYČEJNÝM NÁKUPEM NA INTERNETU?

ZÁJEM OBČANŮ O SLUŽBY LUMA MB V MNICHOVĚ HRADIŠTI BYL VLONI 4X VYŠŠÍ NEŽ V ROCE 2017

Čtvrtek, 28. Únor, 2019 – 14:02

Město Mnichovo Hradiště i v roce 2018 finančně podpořilo poskytování komplexu odborných bezplatných služeb pro občany Mnichova Hradiště. Jedná se o 5 druhů sociálních služeb pro oběti domácího násilí, rodiny s ohroženými dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jedince i rodiny v rozličných sociálních krizích. Dále je poskytována služba Pomoc obětem trestných činů, která komplexně podporuje oběti jakýchkoli druhů trestných činů, včetně zvláště zranitelných obětí. Těmi jsou například nezletilé děti, senioři, a oběti sexuálně zaměřených trestných činů.

Služby byly poskytovány celoročně jednak ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti, dále v domácnostech uživatelů, a dále jako doprovod na úřady a další instituce (např. na Policii ČR, soud, Úřad práce). Občané se samozřejmě mohou objednat na konzultaci i do poradny v Mladé Boleslavi.

Počet uživatelů jednotlivých služeb v roce 2018: Intervenční centrum: 3, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 17, Odborné sociální poradenství: 8, Terénní programy: 4, Telefonická krizová pomoc: 49, Pomoc obětem trestných činů: 3, tedy celkem 84 klientů, přičemž v roce 2017 to bylo 27 klientů. Většina uživatelů službu čerpala opakovaně, například v SASRD bylo jedné z rodin, v rámci řešení velmi komplikované situace, poskytnuto celkem 226 osobních a telefonických konzultací. 

Na poskytování všech služeb spolupracujeme s právničkou z řad advokátů. Osoby ve finanční tísni byly podporovány trvanlivými potravinami, úklidovými a hygienickými prostředky z Potravinové banky Praha a z Národní potravinové sbírky. Všechny uvedené služby jsou občanům Mnichova Hradiště k dispozici i nadále. Podrobné informace lze najít na www.luma-mb.cz. Tel. k objednání na konzultaci: 774 427 557 a 777 107 950

Sdílejte tento článek

Další články