STALI JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU? HLEDÁTE BEZPLATNOU ODBORNOU POMOC?

Čtvrtek, 8. Duben, 2021 – 09:05

Níže se dozvíte, zda a jak vám můžeme pomoci tuto těžkou životní situaci zvládnout. Obracíme se i na vás, kdo chcete pomáhat potřebným lidem s námi.

– KDO JSME A KDE působíme? Pomoc nejzranitelnějším lidem v závažných životních situacích poskytujeme odborně bezplatně již 18 let. Pomoc obětem trestných činů poskytujeme v okr. Mladá Boleslav, Mělník a Semily.

– CO konkrétně nabízíme? V rámci služby POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ poskytujeme informace, poradenstvípomoc se sepisováním listin a doprovod na Policii ČR a k soudu důvěrníkem. Přirozenou součástí služby je emocionální podpora. Podáváme úplné informace o právech a povinnostech obětí a pomáháme je naplňovat. Služba je akreditována Ministerstvem spravedlnosti ČR.

– KDO může o službu požádat? Pomoc je poskytována obětem všech druhů trestných činů. Pokud je obětí dítě, služba je mu poskytována prostřednictvím jeho zákonných zástupců. Většina našich klientů je z kategorie „zvláště zranitelných obětí“. Mezi ně patří například děti, senioři, oběti sexuálních útoků a různě hendikepovaní lidé. Tyto oběti potřebují vyšší míru podpory nežli ostatní. Například mají při výslechu právo na zvlášť citlivý a ohleduplný přístup.

– KDY můžete o pomoc požádat? O pomoc můžete požádat, pokud se domníváte, že jste se stali obětí trestného činu (možná potřebujete poradit zda, jak a kam je možné podat trestní oznámení nebo potřebujete s jeho podáním pomoci). Můžete tedy požádat o pomoc ještě před zahájením trestního řízení, v průběhu trestního řízení, i po jeho skončení – pokud např. potřebujete poradit se získáním odškodného.

– JAK můžete o službu požádat? O pomoc lze požádat na tel. 774 427 557 a 774 607 840 ve všedních dnech od 10 do 15 hodin (pokud máme obsazeno, zavoláme vám zpět) nebo písemně na e-mail luma@luma-mb.cz či na Messenger FB stránky LUMA MB, z. s.

– KDE A JAK službu poskytujeme? Služby poskytujeme osobnětelefonicky a písemně. Objednat se můžete na osobní konzultaci do Poradny LUMA v Mladé Boleslavi nebo můžeme přijet za vámi. Pokud je to možné, upřednostňujeme poskytování služby prostřednictvím telefonu a e-mailu (je to rychlejší, efektivnější a dá se takto vyřešit většina potřebných věcí).

– CO je to materiální pomoc a komu je určena? Jedná se o „první pomoc obětem“, které se v důsledku trestného činu ocitly ve finanční krizi. Poskytujeme ji ve formě potravin, hygienických a domácích potřeb, oděvů a obuvi, školních a dalších potřeb pro děti atp. Materiální pomoc je poskytována díky skvělé spolupráci s Potravinová banka Praha: Dáváme jídlu druhou šanci a díky našim úžasným dárcům z řad široké veřejnosti.

– JAK MŮŽETE POMÁHAT S NÁMI?

  • Můžete přispět věcnými dary do námi pořádaných sbírek pro konkrétní oběti (vyhlašujeme na FB).
  • Můžete darovat věci, které jsou potřebné průběžně (školní potřeby, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny ad.).
  • Můžete pomoci šířit informace o našich službách (distribucí letáků a sdílením našich příspěvků na FB).
  • Můžete nám ZDARMA přispívat finančně při Vašich nákupech na internetu prostřednictvím aplikace GIVT (nakoupíte přes e-shop jak jste zvyklí – bez navýšení ceny – a obchodník nám zašle určité procento z vašeho nákupu).
  • Můžete se zapojit do Aukce pro LUMA MB jako dárce nebo dražitel.
  • Můžete přispět finančně na náš transparentní sbírkový účet č. 280570402/0300 (dotace nepokrývají všechny výdaje služby, kofinancování potřebujeme z různých zdrojů získávat průběžně).

Za jakoukoli pomoc Vám SRDEČNĚ DĚKUJEME.

Služba Pomoc obětem trestných činů je v roce 2021 financována Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Sdílejte tento článek

Další články