STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV NÁM V ROCE 2017 NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘISPĚLO ČÁSTKOU VE VÝŠI 50.000,- KČ

VĚDĚLI JSTE, ŽE NYNÍ MŮŽETE NAŠÍ ORGANIZACI

POMOCI OBYČEJNÝM NÁKUPEM NA INTERNETU?

STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV NÁM V ROCE 2017 NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘISPĚLO ČÁSTKOU VE VÝŠI 50.000,- KČ

Středa, 13. Prosinec, 2017 – 11:42

V Mladé Boleslavi jsme v roce 2017 poskytovali celoročně 5 druhů sociálních služeb a pomoc obětem trestných činů. Všechny klienty v tíživé finanční situaci a jejich rodinné příslušníky jsme podporovali také materiálně. Například službu Poradna LUMA čerpalo 83 občanů MB,  jimž bylo poskytnuto 192 intervencí. Službu Podpora rodiny, která je určena rodinám s ohroženými dětmi, využívalo dlouhodobě 24 rodin z Mladé Boleslavi prostřednictvím 133 intervencí. Intervenční centrum Mladá Boleslav pomáhalo letos zatím 34 místním obětem domácího násilí prostřednictvím 218 intervencí. Terénní programy byly přímo v MB poskytovány 37 rodinám a Telefonická krizová pomoc více než 160 uživatelům. Většina klientů čerpala pomoc opakovaně. Celkové počty klientů, kontaktů a intervencí jsou vyšší než zde uvedené, neboť sociální služby jsou poskytovány nejen v Mladé Boleslavi, ale na území celého okresu. V některých službách došlo oproti loňskému roku ke snížení počtu klientů. Dostává se k nám totiž stále více jednotlivců a rodin, jejichž situace je komplikovaná,  závažná a krizová ve více oblastech. Účinná pomoc vyžaduje více času na práci s listinami, právní konzultace a spolupráci s dalšími subjekty. Kapacitu našich služeb je žádoucí navýšit, k čemuž však dotace od státu nestačí. Vítáme tedy podporu ze strany dalších právnických i fyzických osob.

Sdílejte tento článek

Další články