Vydali jsme výroční zprávu za rok 2022

Odkaz na celou zprávu najdete jako vždy na stránce o nás, nebo se proklikněte přímo na PDF dokument.

ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři, příznivci, stávající a budoucí podporovatelé,

v roce 2022 jsme opět mohli účinně pomáhat všem potřebným lidem, kteří se rozhodli využít našich služeb k překonání složité životní situace. Poskytli jsme rekordní množství kontaktů a intervencí a rozdali jsme největší objem materiální pomoci v naší historii. V době, kdy na mladoboleslavsko začali přijíždět první váleční uprchlíci z Ukrajiny, jsme byli schopni pružně zareagovat a okamžitě začít pomáhat těm nejpotřebnějším z nich, aniž bychom omezili služby běžné klientele.

Toto vše bylo a je možné proto, že na pomoc nejsme sami. S narůstajícími počty klientů stoupá i počet našich příznivců a podporovatelů z řad široké laické a odborné veřejnosti. Jedná se o podporu finanční, materiální a stále častěji i morální. Bez hledání dalších zdrojů peněz se neobejdeme. Systém dotací na sociální služby s kofinancováním počítá. Všechny služby poskytujeme dle zákona bezplatně. S rostoucí kapacitou našich služeb tak vzrůstá nutnost shánět stále více prostředků na jejich zajištění. Plánujeme další navyšování kapacit, kvality a rozsahu služeb. Pomoc rodinám s ohroženými dětmi nově nabízíme kromě Mladoboleslavska v okresech Mělník, Nymburk a Praha-východ. Pomoc obětem trestných činů již ve 12 okresech. Díky skvělým výkonům mých kolegyň a spolupráci se zkušenou právničkou z řad advokátů jsme schopni pomáhat i ve velmi komplikovaných případech.

Z celého srdce děkuji všem, kdo nás v naší 20leté historii jakkoli podpořili. Účinné pomoci těm nejpotřebnějším lidem se může dostat jen spojením naší činnosti s vaší podporou. Doufáme ve vaši další přízeň. A s upřímnou vděčností přivítáme další příznivce a podporovatele.

K 20. narozeninám naší Lumy si proto přeji posílení naší skvělé podpůrné komunity.
Martina Brzobohatá, ředitelka

Odkaz na celou zprávu najdete jako vždy na stránce o nás, nebo se proklikněte přímo na PDF dokument.

Sdílejte tento článek

Další články