VYHLÁSILI JSME 1. VEŘEJNOU SBÍRKU „POMÁHÁME S LUMOU“, ZVLÁŠTNÍ SBÍRKOVÝ ÚČET: 280570402/0300

VĚDĚLI JSTE, ŽE NYNÍ MŮŽETE NAŠÍ ORGANIZACI

POMOCI OBYČEJNÝM NÁKUPEM NA INTERNETU?

VYHLÁSILI JSME 1. VEŘEJNOU SBÍRKU „POMÁHÁME S LUMOU“, ZVLÁŠTNÍ SBÍRKOVÝ ÚČET: 280570402/0300

Čtvrtek, 19. Prosinec, 2019 – 08:51

Úvodem považuji za nutné vysvětlit, proč jsme se po 16 letech činnosti poprvé rozhodli sbírku vyhlásit. Proč potřebujeme peníze od veřejnosti, když pobíráme dotace? Skutečnost je taková, že financování námi poskytovaných odborných služeb je státem koncipováno jako vícezdrojové. Na kofinancování služeb se mají určitým procentem podílet obce. Získat dostatek financí od obcí je však obtížné hlavně proto, že některé obce odmítají jakkoli přispět. Středočeský kraj, na rozdíl od například Libereckého kraje, zatím metodiku spolufinancování služeb pro obce nevydal a na obce v tomto směru metodicky nijak nepůsobí. Dalším důvodem pro vyhlášení sbírky je nárůst objemu námi poskytované materiální pomoci (zejména se jedná o potraviny, hygienické a úklidové prostředky pro osoby ve finanční tísni, v letošním roce v hodnotě přes 600 tis. Kč), a s tím spojený nárůst nákladů na dopravu, skladování a distribuci. Všechny služby jsou přitom poskytovány bezplatně. Ročně pomáháme stovkám rodin a jednotlivců zejména z Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska. Řadu činností zajišťujeme prostřednictvím dobrovolníků, což je v pořádku u akcí jako je např. tradiční Sbírka potravin. Dobrovolníci však nemohou poskytovat odborné služby a zaměstnanci se nemohou z vlastních peněz skládat na provozní náklady služeb. Z výše uvedených důvodů je naše organizace dlouhodobě v obtížné finanční situaci.

Účelem sbírky je získání finančních prostředků na kofinancování komplexu služeb, poskytovaných spolkem LUMA MB, z. s. občanům bezplatně.

Jedná se o náklady na poskytování odborných služeb pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, rodiny s ohroženými dětmi, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, seniory, osoby se zdravotním postižením a poskytování materiální pomoci (potraviny, hygienické a úklidové prostředky, vybavení domácnosti, ošacení) vč. nákladů na dopravu, skladování, příjem, distribuci zboží. Účelem sbírky je získat prostředky na úhradu části nákladů provozních, osobních a materiálních, včetně pořízení ojetého automobilu k cestám za klienty a pro distribuci materiální podpory.

Sbírka se bude konat na dobu neurčitou na území celé ČR všemi zákonem povolenými prostředky.

Finanční příspěvky lze zasílat na zvláštní bankovní účet č. ú. : 280570402/0300.

Dále sbírku provádíme sběracími pokladničkami a listinami, prodejem předmětů a složením hotovosti do pokladny spolku.

Osvědčení sp. zn. SZ_151304/2019/KUSK vydal Krajský úřad Středočeského kraje. Aktuality o sbírce budeme zveřejňovat na Fb stránce LUMA MB, z. s. a na www.luma-mb.cz.

 

Martina Brzobohatá, ředitelka LUMA MB, z. s.

 

Tisková zpráva ze dne 19. 12. 2019

Sdílejte tento článek

Další články