Z NAŠICH STATISTIK ZA ROK 2017: POMÁHALI JSME 62 RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI A DALŠÍM 562 JEDNOTLIVCŮM. NARŮSTÁ ZEJMÉNA POČET OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ.

VĚDĚLI JSTE, ŽE NYNÍ MŮŽETE NAŠÍ ORGANIZACI

POMOCI OBYČEJNÝM NÁKUPEM NA INTERNETU?

Z NAŠICH STATISTIK ZA ROK 2017: POMÁHALI JSME 62 RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI A DALŠÍM 562 JEDNOTLIVCŮM. NARŮSTÁ ZEJMÉNA POČET OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ.

Úterý, 30. Leden, 2018 – 21:39

Obětem trestných činů byla vloni opět poskytována pomoc v rámci dvou služeb. Výhradně obětem domácího násilí je určena sociální služba Intervenční centrum Mladá Boleslav, kterou využívalo 50 osob (o 7 více než v roce 2016), z toho 14 mužů a 36 žen. Ve 31  rodinách (o 6 více než v 2016) postižených domácím násilím žijí nezletilé děti. Policie ČR v okrese Mladá Boleslav vykázala ze společného obydlí, stejně jako v roce 2016, celkem 9 osob.

Službu Pomoc obětem trestných činů poskytujeme obětem jakýchkoli dalších trestných činů na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti. Vloni ji čerpalo 81 osob, z toho 60 žen a 21 mužů. V roce 2016 to bylo 51 osob a v roce předchozím 36 osob. Přitom 31 loňských klientů patří mezi tzv. zvláště zranitelné oběti, kterým náleží zvláštní práva. Jedná se například o děti, seniory, hendikepované osoby, oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných činů, které zahrnovaly nátlak, násilí či pohrůžku násilím. Služby jsou většinou poskytovány po dobu několika týdnů či měsíců, v případě potřeby i déle. Kromě poskytování právních informací a pomoci se sepisováním úředních podání též poskytujeme doprovod k jednáním na Policii ČR a k soudu v pozici důvěrníka.

Lidem v tíživé finanční situaci nabízíme na nezbytnou dobu bezplatnou materiální pomoc, zejména potraviny a hygienické potřeby. To platí i pro klienty pěti druhů sociálních služeb, které poskytujeme ambulantně v Poradně LUMA na adrese Nerudova 691/19, Mladá Boleslav, a dále vždy ve čtvrtek v době od 12 do 16 hodin v Mnichově Hradišti, kde nám Město Mnichovo Hradiště opět umožnilo celoročně bezplatně využívat prostory ve Volnočasovém centru. V rámci terénních sociálních služeb působíme na území celého okresu MB. V roce 2017 byly sociální služby (odborné sociální poradenství, terénní programy, intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a telefonická krizová pomoc) poskytovány 62 rodinám s ohroženými dětmi a dalším 512 jednotlivcům.

Sdílejte tento článek

Další články