Stáže

Nabízíme bezplatné stáže pro studenty sociálních a právních oborů na VŠ a VOŠ a pracovníky sociálních a veřejných služeb.

STÁŽE PRO STUDENTY

Přednost mají zájemci, kteří stáž spojí s výkonem práce dobrovolníka.

STÁŽE PRO PRACOVNÍKY JINÝCH ORGANIZACÍ

Přednost mají zájemci, jejichž zaměstnavatel poskytne výměnou bezplatnou stáž našim zaměstnancům.